Privacyverklaring

Per 1 mei 2018 is het verplicht om als blogger een privacyverklaring op je blog te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Privacywet. Maargy.com heeft als doel om de persoonsgegevens van lezers te respecteren. In onderstaande verklaring lees je op welke wijze Maargy.com dit doet.

Contactgegevens:

In contact komen met mij kan via  het contact formulier of door een bericht achter te laten onder een geplaatst artikel.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden via Maargy.com

Maargy.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Het IP-adres (het adres van je computer)
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met mij, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag  persoonsgegevens verwerkt worden

Maargy.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Zodat je een reactie kan plaatsen onder berichten op deze website
• Verzending van de nieuwsbrief waarvoor je je hebt ingeschreven
• Contact opnemen met mij via het contact formulier
• Om contact met jou op te kunnen nemen indien nodig
• Om het gebruik van Maargy.com te analyseren en zodoende de inhoud te verbeteren en af te stemmen op de gebruikers voorkeur.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Maargy.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de van persoonsgegevens:

Inschrijving nieuwsbrief
Je (voor)naam en email adres worden opgeslagen en gebruikt om je de email met nieuwsbrief en/of recent geplaatste artikelen te versturen. Deze gegevens worden bewaard tot uitschrijving, dit kun je eenvoudig doen door op de uitschrijflink in de email te klikken of je kan me ook een berichtje sturen, dan verwijder ik je gegevens.

Reageren onder een artikel
Reacties onder artikelen blijven zichtbaar zolang het artikel online staat. Mocht je deze willen verwijderen of aanpassen, dan kun je mij natuurlijk een berichtje sturen en zal ik de gegevens verwijderen.

Contact opnemen via het contact formulier
Deze gegevens (naam, email en eventueel je web site adres) worden gebruikt om je vraag/opmerking te beantwoorden via email. Deze gegevens worden uiterlijk 12 maanden bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Maargy.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maargy.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Maargy.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies uitschakelen en verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics 
Maargy.com plaatst cookies van Google. Dit doe ik om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Meer informatie over het privacy beleid van Google Analytics vind je hier

Social media knoppen 

Op Maargy.com staan social media buttons waarmee je artikelen kunt delen op een of meerdere social media platformen. Ook zij werken met cookies. Echter heb ik geen invloed op welke wijze deze sociale media platformen de cookies plaatsen. Hiervoor verwijs ik je naar de privacy verklaringen van de desbetreffende kanalen om na te gaan wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maargy.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemd email adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Maargy.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maargy.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via bovengenoemd email adres.